Inomec

Utbildning

Truckutbildning

Beskrivning

Vår truckutbildning ger dig rätt förutsättningar och den kunskap du behöver för att bli en säker truckförare.
Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, TLP 10.

truckutbildning-inomec

Kursinnehåll

 • Lagar och regler 
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Trafikbestämmelser
 • Material- & godshantering
 • Truckens konstruktion
 • Truckens arbetssätt, stabilitet & belastningar

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som förare av traverser.

Bra att veta

 • Praktik: Hos oss eller på plats hos kund
 • Behörighet: A1-4 + B1
 • Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort.
 • Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år
 • Pris: 2200 kr

Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:5 18 § får en truck bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. Utöver utbildningsbeviset så behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats som föraren ska köra.Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper.

Utbildningsforfraga(#5)

Skicka utbildningsförfrågan


0