Stockholm

Elina Kramer

Depåansvarig/Uthyrning

Björn Högberg (Mr.Inomec)

Uthyrning

Andreas Rehn

Försäljningsansvarig

Daniel Strömberg

Projektansvarig / Inköp / KAM

Lasse Nordgren

Servicetekniker

Stefan Lindström

Servicetekniker

Michael Stenberg

Servicetekniker

Sharif

Sharif Attaie

Servicetekniker

Sara Dahl Velazquez

Ekonomi

Amanda Pehrsson

Ekonomi