Inomec

Skadeanmälan

Stöld/Skadeanmälan


Kunduppgifter


Allmänna uppgifter om skadan

Bilder ska bifogas på skador samt på INOMECs varu-/individnummer på maskinen.


Var och När inträffade skadan?

Delge en utförlig beskrivning av händelseförloppet och vilka skador som uppkommit nedan.

Vid skadegörelse ska polisanmälan göras, INOMEC ska stå som målsägare.

OBSERVERA: INOMECs skadeanmälan och eventuell polisanmälan ska vara INOMEC tillhanda inom 10 dagar därefter debiteras hyra samt förlust av matrial.

Inomec Stockholm

Inomec Göteborg

Inomec Malmö