Inomec

Utbildning

Traversutbildning

Traversutbildning

Beskrivning

Vår traversutbildning ger dig teoretisk och praktisk kunskap i hur du framför en traverskran samt säker lasthantering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. 

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler 
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
 • Lyft och lastkoppling 
 • Signalschema 
 • Riskbedömning
 • Lastkopplare och signalman.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som förare av traverser.

Bra att veta

 • Teori: Webben
 • Praktik: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet.
 • Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis. till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort.
 • Pris: 2200 kr

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt av lasten ska en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.

Utbildningsforfraga(#5)

Skicka utbildningsförfrågan


0