GDPR

GDPR – Integritet och personuppgiftspolicy

1. Allmänt
1.1 Detta styrdokument gäller Inomec AB.s integritetspolicy för riktlinjer angående behandling av personuppgifter och publiceras på Inomecs hemsida.

2. Personuppgiftsansvarig
2.1 Inomec AB, 556997-2846 (mer känt som Inomec) är personuppgiftsansvarig. Inomec är Nordens största maskinuthyrare av lyftutrustningar.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 Inomec hanterar de personuppgifter som behövs för att nyttja våra tjänster, köpa våra produkter samt att kunna ingå hyresavtal. Vi hanterar även personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
4.1 I samband med förfrågan behandlar vi uppgifter om ditt namn, organisationsnummer, din adress, ditt telefonnummer och/eller e-postadress.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 Syftet med vår behandling är för att kunna leverera våra tjänster till dig, upprätta fullt giltiga och kompletta hyresavtal, hantering av leveranser samt kontakt eller kommunikation. Inomec hämtar inte in någon obligatorisk information som inte är direkt relevant till den tjänst du vill nyttja eller det avtal som eventuellt skall ingås.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
6.1 Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av vår skyldighet att uppfylla våra förpliktelser med dig som kund eller med din arbetsgivare, i det fall du är kontaktperson som anställd hos en kund.
6.2 Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra lagliga krav såsom betalning av skatter.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
7.1 Dina uppgifter sparas så länge de fortsätter att vara relevanta och du nyttjar våra tjänster. Du kan när som helst välja att ta bort dina uppgifter från våra system om du ej ingått något avtal. Om avtal är ingånget måste vi spara uppgifterna så länge avtalet är aktivt eller där vi har lagligt krav på oss att spara uppgifterna. Efter detta kan du när som helst välja att begära att vi tar bort dem.

8. Profilering
8.1 Ingen profilering av din information görs förutom att notera vilken typ av tjänst du nyttjar.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
9.1 Dina uppgifter lämnas aldrig ut till extern part men kan kommas åt i Inomecs system av Inomecs samarbetspartners inom drift, utveckling och service av plattformar.
9.2 Inomec samarbetar med polisväsende och kan lämna ut dina personuppgifter om begäran kommer från polisen och gäller en pågående utredning.
9.3 Inomec säljer under inga omständigheter vidare någon av dina uppgifter till tredje part.

10. Skyddet av dina personuppgifter
10.1 Dina personuppgifter sparas digitalt i ett lösenordskyddat digitalt system som enbart Inomec samt dess tekniker och konsulter har tillgång till. Personal har enbart tillgång till den del av uppgifterna som är relevant för just deras arbete. Förutom det som krävs i form av bokförings- och avtalslag sker ingen förvaring av personuppgifter fysiskt.

11. Dina rättigheter
Du innehar alltid rätten att:
11.1 Begära att Inomec raderar samtliga uppgifter om dig om inget annat hinder, såsom att du har ett pågående hyresavtal med Inomec, föreligger.
11.2 Rätta felaktiga personuppgifter.
11.3 Få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära ett registerutdrag.
11.4 Begära borttagande av icke-relevanta uppgifter samt begränsa de uppgifter som vi har.
11.5 Invända mot hanteringen av dina personuppgifter.
11.6 Invända mot automatiserat beslutsfattande eller hur något av Inomecs system automatiserat hanterar eller har hanterat uppgifterna

12. Cookies
12.1 Inomecs hemsida använder cookies för att spara vilka sökningar du tidigare gjort i sökmotorn för bostäder samt för att behålla dig inloggad om du loggat in och inte har loggat ut eller har valt att stå kvar som inloggad. Se vår policy gällande cookies för mer information.

13. Kontaktinformation
13.1 Inomec kan nås under kontorstid på telefonnummer 08-531 860 45 eller e-post info@inomec.se. Kundtjänst kan besvara alla frågor som du har om behandling av dina personuppgifter.