Det vi kan

Allt inom lyftanordning och lyftutrustning

Om Inomec

Genom vår långa erfarenhet inom lyft kan vi ge vi er råd och säkerställa att ni alltid får rätt utrustning till varje unikt jobb. Ni kan istället fokusera på er kärnverksamhet.  

 

Vi har snabba leveranser över hela Sverige!

Inomec AB är ett helägt dotterbolag till Tisenhultgruppen.

Alltid rätt utrustning

Vi ge er råd och säkerställa att ni får rätt utrustning till varje unikt jobb.

Fokus på era unika behov

Inget behov eller projekt är det andra likt. Genom vår långa erfarenhet inom lyft kan vi ge er råd och säkerställa att ni får rätt utrustning till varje unikt jobb.

Unik Kompetens, Kundfokus

Vi erbjuder våra kunder de bästa och mest kostnadseffektiva samt miljömässigt bästa hyreslösningarna för deras lyftbehov.

Maskinbyte utan bekymmer

Självklart kan ni byta hela eller delar av utrustningen under hyresperioden om behoven förändras. Ni kan istället fokusera på er kärnverksamhet