Inomec

Utbildning

Säkra Lyft

Beskrivning

Den här kursen ger dig en teoretisk kunskap för att arbeta säkert som lastkopplare och signalman. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Lyft och lastkoppling
 • Signalschema
 • Riskbedömning
 • Lastkopplare och signalman.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.

Bra att veta

 • Teori: Webben
 • Praktik: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet
 • Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort.
 • Pris: 2200 kr

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Om föraren inte har uppsikt av lasten måste en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.

Utbildningsforfraga(#5)

Skicka utbildningsförfrågan


0