inomec

Kvalitets- och miljöcertifierade

Kvalitet och Miljöpolicy

Kvalitet och miljö är självklart för vår verksamhet.
Vi är därför sedan många år kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

 

Kvalitets- och Miljöpolicy, Inomec AB

2021-09-13

Inomec AB hyr ut och säljer lyftutrustningar över hela nordeuropa och har avtal med de flesta uthyrningsföretagen i Sverige. 

Kända för kvalitet

Våra produkter är från världsledande tillverkare, kända för sin kvalitet och tekniska överlägsenhet.

Unik kompetens

Vi ska genom unik kompetens, kundfokus och sortiment erbjuda bygg- och industrikunder i nordeuropa de bästa och mest kostnadseffektiva hyreslösningarna för deras lyftbehov.

Kvalitet

Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar samt snabba leveranser. Kvalitén skall vara sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunderna. Detta ska åstadkommas med pålitliga och effektiva mål samt rutiner som säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.

Krav

Det är en självklarhet för oss att hålla oss informerade om och följa innehåll i lagar och förordningar som berör vår verksamhet och med god marginal uppfylla de krav som kunder, myndigheter och andra intressenter kräver och förväntar sig av oss.

Miljöpåverkan

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt förebygger och kontinuerligt minskar miljöpåverkan i vår verksamhet med fokus på transporter. Att hyra är en fördel för miljön då mindre mängd produkter tillverkas om fler kan samsas om dom.

Genom kontinuerlig information och fortbildning ska vi göra alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljömålsättningar i vår verksamhet.

Johan Jonasson
Verkställande direktör
Inomec AB