VIBRATIONER

Målgrupp

Alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon.

Kursinnehåll

  • Vad riskerna i samband med vibrationsexponering kan innebära
  • Hur riskerna minimeras
  • Tekniska hjälpmedel
  • Effekten av att minska vibrationsnivån
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer
  • Välja rätt lift
  • Underlag till riskbedömning

Den här utbildningen garanterar för din arbetsgivare att du erhållit rätt utbildning för att vara medveten om riskerna kopplat till vibrationsexponering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.


Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Ej ett krav
Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort
Pris: 1100 kr


Vad säger lagen?

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.Skicka utbildningsförfrågan