TRAVERSUTBILDNING

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som förare av traverser.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler 
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
  • Lyft och lastkoppling 
  • Signalschema 
  • Riskbedömning
  • Lastkopplare och signalman

Vår Traversutbildning ger dig teoretisk och praktisk kunskap i hur du framför en traverskran samt säker lasthantering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.


Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: På plats hos kund
Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort
Pris: 2200 kr


Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt av lasten ska en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.Skicka intresseanmälan för kursen