SÄKRA LYFT

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler 
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
  • Lyft och lastkoppling 
  • Signalschema 
  • Riskbedömning
  • Lastkopplare och signalman

Den här kursen ger dig en teoretisk kunskap för att arbeta säkert som lastkopplare och signalman. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.


Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet
Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort
Pris: 2200 kr


Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt av lasten måste en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.Skicka intresseanmälan för kursen