LIFTUTBILDNING

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete ska framföra en lift eller behöver kunskap om de lagar och regler som gäller vid användandet av en lift, det kan till exempel vara förare eller arbetsledare.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler 
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människa, tekniken & organisationen
  • Daglig tillsyn
  • Användning av liftar
  • Välja rätt lift
  • Riskbedömning vid användning av lift
  • Framföra liften säkert och riskmedvetet

Vår liftutbildning ger dig rätt förutsättningar och den kunskap du behöver för att bli en säker liftförare. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Svensk Standards råd om utbildningens innehåll.


Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Hos oss eller på plats hos kund
Behörighet: Bomlift, Saxlift samt Släpvagnslift
(A1, A3 + B1, B3)
Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort
Giltighetstid: Utbildningsbevisets giltighetstid är 5 år.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år
Pris: 2200 kr


Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6 29 §) får en lift endast användas av en person som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsmiljöverket rekommenderar starkt att utbildningar för lift följer Svensk Standards råd för Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare) (ISO 18878:2013).Skicka utbildningsförfrågan