FALLSKYDDSUTBILDNING

Målgrupp

Fallskyddsutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta på en höjd över två meter eller till arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler 
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
  • Användning av fallskydd 
  • Förankringsanordning 
  • Sele
  • Kopplingslina
  • Riskbedömning
  • Evakuering och räddning
  • Kontroll av utrustning

Vår Fallskyddsutbildning ger dig rätt förutsättningar och den teoretiska kunskap du behöver för att använda rätt personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.


Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet
Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort
Pris: 2200 kr


Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska arbetsgivaren i förstahand förbygga risken för fall och använda skyddsräcken men där detta inte räcker ska personlig fallskyddsutrustning användas. Vidare är arbetsgivaren skyldig, enligt Arbetsmiljölagen, att säkerställa att arbetstagarna har rätt utbildning och utrustning för att arbeta på ett säkert sätt. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska personlig fallskyddsutrustning alltid användas vid arbete med lift där det finns risk för påkörning.Skicka intresseanmälan för kursen