INOMEC UTBILDNING

AKTIVT | VÄGLEDANDE | ÅTERKOPPLANDE

Vår utbildningsfilosofi bygger på tre grundpelare. Vi aktiverar eleverna kontinuerligt i våra utbildningar för att vi är fast övertygade om att vi människor kommer ihåg saker bättre när vi är aktiva i vårt lärande.

Vi vägleder och ger återkoppling genom utbildningen med struktur, ordning och rätt reflekterande frågeställningar för att på så sätt säkerställa att vi har givit eleverna rätt förutsättningar för att lyckas.

Våra utbildningar

Säkra lyft

2200,00:-

Traversutbildning

2200,00:-

Truckutbildning

2200,00:-

Så fungerar det

Efter beställning får du ett aktiveringsmail och kommer igång direkt. (Du kan även anmäla andra deltagare).
Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator.
Efter avklarad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis och ett plastkort.
Teori: Webben
Praktik: Tillval
Intyg: Efter godkänt prov skickar JobSafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektroniskt och plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i det svenska språket.
Vad säger lagen: Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.

Dessa utbildningar är framtagna i samarbete med: JobSafe

Liftutbildning

2200,00:-

Bullerutbildning

1200,00:-

Vibrationer

1200,00:-

Utbildningsförfrågan