Posthotellet, Göteborg

I samband med att Clarion Hotel Post utökat sitt hotell med 40 nya hotellrum har Inomec bistått med ett 25 tons multi point ok på 10 meter med två mindre ok i underkant för att få till fyra lyftpunkter. Detta användes till att lyfta de in princip färdigbyggda hotellrummen på plats. För att kunna väga in så att modulerna hamna i våg användes tre snabblyftblock två som hängdes i de nedersta oken och ett som hängde mellan krankrok och 25 tons oket.
Jobbet utfördes av SIA Forta Prefab och till hjälp användes även en av europas sörtsa lyftkranar som väger in på ungefär 500 ton. Nedan följer några bilder från Göteborgs-posten på projektet, länk finns även om ni vill läsa artikeln.

Läs mer från artikeln på Göteborgs Posten HÄR.