Vår affärsidé och vision

Inomec är Nordens största maskinuthyrare av lyftutrustningar. Vi hyr ut över hela Norden och har avtal med de flesta uthyrningsföretagen i Sverige. INOMEC ska genom unik kompetens, kundfokus och sortiment erbjuda industrikunder i Norden de bästa och mest kostnadseffektiva hyreslösningarna för deras lyftproblem.

Vår vision
Att förbli norra Europas ledande uthyrningsföretag inom lyfthantering och våra kunders bästa val.