Vår affärsidé och vision

Inomec är Nordens största maskinuthyrare av lyftutrustningar. Vi hyr ut över norra Europa och har avtal med de flesta uthyrningsföretagen i Sverige. Inomec ska genom unik kompetens, kundfokus och sortiment erbjuda våra kunder de bästa och mest kostnadseffektiva samt miljömässigt bästa hyreslösningarna för deras lyftbehov.

Vår vision
Att förbli norra Europas ledande uthyrningsföretag inom lyfthantering och våra kunders bästa val.