Kranvåg

Inomec har ett koplett sortiment för vägning av last. Kranvågar med kapaciteter upp till 5 ton.
Vi kan även erbjuda trycklastceller för vägning av gods samt fordon. 

Kontakta oss för rådgivning.