Väggvändning

Inomec har en unik lösning för att använda prefabelement. En telfer på 12,5 ton i enpart samt kastblock och vajer gör att man kan spara en kran vid väggvändning av element. Detta är en säker lösning och tidsbesparande som fler av våra kunder använder dagligen. Vi har vänt element upp till 18 ton

Kontakta oss för mera information