Eldriven balkvagn

Inomec har ett brett sortiment eldrivna balkvagnar i olika storlekar och kapaciteter. Finns även med kättingstyrning och manuell styrning.

Kontakta oss för rådgivning.