Maskinfäste Stora BM

Trumbock 3 trummor ”stönebocken” med maskinfäste.

Kontakta oss för rådgivning.