Lekare

Helt galvaniserade lekare som är konstruerade för hög arbetslast trots små yttermått. De små yttermåtten och formen gör att lekarna passerar lätt över lindragningshjul och genom kanalisationer.

Kontakta oss för rådgivning.