Optosläp

Ett mycket kraftfullt verktyg när det gäller käppning av långa sträckor. Glasfiberstav, hydraulisk matare och hydraulaggregat är fast monterade i en släpkärra och klart att använda utan förberedelser. Systemet kan även användas vid dragning av kablar. Släpkärran är försedd med stabil, låsbar glasfiberkåpa och den största modellen levereras med alu-kåpa. Systemet möjliggör käppning av stora sträckor med mindre personal och medför stora förbättringar av arbetsergonomin.

Matarens styrenhet kan användas fast monterad och styras direkt i vagnen eller demonteras och användas rörligt inom hydraulslangarnas längd – 7meter. Styrenheten möjliggör steglös reglering av både dragkraft och hastighet. ”Dödmans grepp” för fram och back och en manometer visar dragkraften.

Kontakta oss för rådgivning.