Materialtransportör 250 kg

Finns i versioner för lyft av byggmaterial, tegelpannor och solpaneler.

Denna kan även användas för liggande transport av gods.