Materialtransportör 250 kg

Finns i versioner för lyft av byggmaterial, tegelpannor och solpaneler.

Denna kan även användas för liggande transport av gods. 

INOMEC är tredjepart cerifierade enligt ISO 9001 och 14001.