Geda Star

Geda Star klarar upp till 250kg och har en vajerlängd på 50 meter. Maskinen fäst i antingen ett ställningsrör på er ställning eller med ett stämp mellan våningsplan. (Se bilder nedan)

Kontakta oss för rådgivning.