Persontransport

Vi har flera olika typer av utrustning för persontransport.

Kontakta oss för rådgivning.

Tripod

Tripod med uthäng

Rapide personlyft

Personkorg kran

Måste besiktas tillsammans med kran innan användning

Fallskydd paket

Fallskydd selar