Mobil lastplatform

En utrullbar lastplattform som används för att flytta utrustning och material effektivt in och ut ur byggnader under byggets gång.

Kranlastningsplattform kan dras helt in i ramen och byggnaden så att den ligger i linje med kanten på byggnaden när den inte används. 

Flera plattformar kan installeras i en staplad konfiguration, vilket betyder att det inte finns några driftstopp på grund av att behöva flytta plattformarna mellan olika våningar, vilket ökar arbetstid och kraneffektivitet. Det tillåter också en minskning av dynamiska belastningar i höga vindar.

  • Teknisk data