Lastvägning /Lastceller/kranvågar

Inomec har ett koplett sortiment för vägning av last. Kranvågar och lastceller från 3 ton till 500 ton.
Vi kan även erbjuda trycklastceller för vägning av gods samt fordon. 

Kontakta oss för rådgivning.

Digital manometer